Droomt u van Afrika? Wij begrijpen dat

SAN

Al 20.000 jaar lang leeft de San stam in Afrika. Ze zijn tevens ook de eerste mensen ooit die in Afrika zijn komen wonen. Er zijn meerdere San stammen en allen delen ze dezelfde geschiedenis en taal.

 

Een ander benaming voor de San stam is ‘bossiemannen‘, een naam dat hen gegeven werd door de Nederlandse kolonisten vanwege hun strijd tegen de blanke overheersing. De San wisten niet beter of de naam refereerde aan hun moedige strijd tegen de overheersing en de onderdrukking van de kolonisten.

 

 

ETNISCH PUUR

 

Dit is een etnisch ‘pure’ bevolkingsgroep waarvan men 100% zeker weet dat er geen Kaukasische bloed mee is vermengd. Wie de San stam ziet, aanschouwt dus in feite de echte Afrikaner, puur en ongemoeid door welk vorm van wereldlijke inmenging of modernisme ook.

 

Archeologen en genetici zijn van mening dat de San afstamt van de eerste mens en het bewijs hiervoor vonden ze in het DNA dat in zeer oud genetisch materiaal werd gevonden.  Dit DNA zou afkomstig zijn van de oudste mens dat ooit is gevonden. Diezelfde DNA werd nu ook aangetroffen in de San stam.

 

STATUS VAN DE VROUW

 

De rol van de vrouw binnen de familie of groep is onbetwist. Haar sociale status is hoog en ze wordt alom gerespecteerd. Oudere vrouwen hebben een leidende taak en ze maken belangrijke beslissingen voor zowel de familie als de groep. Daarnaast zijn zij niet alleen de eigenaren van alle waterputten van het dorp, maar ook de gebieden waarop er gejaagd wordt.

SOCIALE CONTACTEN

 

De San hebben geen stamhoofd of leidinggevende figuur. Een stam wordt door de stamleden zelf bestuurd en alle afspraken en problemen worden gezamenlijk gemaakt en opgelost. Alleen zij die het langst binnen de stam hebben gewoond en een hoge leeftijd hebben bereikt kunnen leider worden. Oplossingen komen pas na langdurige gesprekken.

 

Grote delen van de dag worden besteed aan ontspanning, gesprekken met elkaar voeren, muziek, spirituele dans en humor. Kinderen hebben het makkelijk, ze hebben geen taken binnen de groep anders dan gezellig samen te spelen met elkaar.

 

De maagschap van de San volk is erg sterk en benadrukt hiermee hun onafhankelijkheid van andere volksstammen. Hiërarchie wordt bepaald door leeftijd en niet door afkomst of sociale status.

 

 

JAGEN

 

De San zijn jagers. Ze gebruiken pijl en boog waarbij de pijlpunt doordrenkt is met gif. Het gif wordt gemaakt van de larve van een giftige kever, Diamphidia, of van planten en zelfs van het gif van een slang. Eenmaal geraakt door een pijl kan een dier er een paar uur tot een paar dagen over doen om te sterven.

 

Er wordt in groepsverband gejaagd en als een dier door de pijl van een bepaalde jager is geraakt is die jager degene die het vlees aan de overige stamleden uitdeelt.

 

 

VOEDING

 

De San heeft geen gedomesticeerde dieren en ze verbouwen ook de grond niet. Hun kennis van de flora en fauna is daarentegen enorm en ze kunnen zelfs de sporen van een gezond dier onderscheiden van dat van een gewond dier. Verder zijn ze experts in het opsporen van voet- en hoefafdrukken, ongeacht de type bodemsoort.

 

Insecten vormen naast de gewone maaltijd van planten en natuurlijke gewassen zoals fruit, bessen etc., 10% van de dagelijkse voedsel inname.

WERELD VAN DE SAVANNE

 

AFBEELDINGEN

 

MADE WITH WERELD VAN DE SAVANNE © 2017 ALL RIGHTS RESERVED