Droomt u van Afrika? Wij begrijpen dat

NIJLKROKODIL

Er zijn twee soorten krokodillen in Afrika, de Crocodylus suchus, en de Nijlkrokodil, Crocodylus niloticus. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ontdekte al in 1807 dat het hier om twee verschillende soorten krokodillen ging door de schedels van gemummificeerde krokodillen te vergelijken met die van de Nijlkrokodillen. Hij zag toen al dat er duidelijke verschillen waren tussen de soorten.

 

Ondanks deze ontdekking werd de Crocodylus suchus nog steeds aangeduid als een Nijlkrokodil. Pas de laatste jaren wordt er officieel bevestig dat het hier wel degelijk om twee soorten krokodillen gaat. Ook al is er nog geen Nederlandstalige benaming voor de Crocodylus suchus, in het Engels heet hij in ieder geval een West African Crocodile of een Desert Crocodile.

 

In het vroege Egypte werd de West African Crocodile aanbeden als de god Sobek. Sobek was de god van de voorplanting en had verder een beschermende functie met net zoveel macht als de heersende farao. De West African Crocodile werd afgebeeld als een krokodil, als een gemummificeerde krokodil of als mens.

 

De Nijlkrokodil is de op een na grootste krokodil ter wereld, de grootste is de Australische ‘ salty’ oftewel, de saltwater crocodile. Hij is tevens ook zeer agressief en daardoor erg gevaarlijk.

 

Het kan voor een leek soms een hele opgave zijn om alligators en krokodillen uit elkaar te houden, maar er zijn wel degelijk aantoonbare verschillen tussen de twee soorten. Ten eerste heeft de Afrikaanse krokodil een langere schedel met een puntvormige neus. Daarnaast heeft hij een kwab onder zijn kin hangen en heeft hij geen tong.

 

 

BOUW

 

Nijlkrokodillen zijn groot, agressief en heel erg gevaarlijk. Ze kunnen een algehele lengte behalen van 6 meter en 730 kilo wegen. Er zijn wel rapporten geweest van krokodillen die nog groter waren, 7 meter lang, maar geen van deze rapporten zijn ooit officieel bevestigd.

 

Koelere gebieden kunnen vermoedelijk ook invloed hebben op de lengte van de Nijlkrokodil, want in dergelijke omgevingen wordt deze krokodillensoort hooguit 3-4 meter lang.

 

Volwassen krokodillen zijn meestal donkergrijs van kleur met een witte buik. Ze hebben een harde sterk knobbelige harnas of pantser op de rug en de krachtige staart heeft een stekelvormige kam.

 

In tegenstelling tot een alligator die een ronde bek heeft, loopt de mond van de Nijlkrokodil juist uit in een punt. Hierbij valt het bovengebit in het ondergebit terwijl bij een alligator juist het bovengebit het ondergebit volledig bedekt wanneer de mond dicht is.

 

De bek van de krokodil is zeer krachtig waardoor hij in staat is om vastgepakte zware voorwerpen goed vast te houden. Een speciaal soort klep dat zich achterin de keel bevindt voorkomt dat er water naar de keel doorstroomt wanneer de bek van de krokodil openstaat, bijvoorbeeld tijdens de jacht.

 

De achterpoten van de Nijlkrokodil hebben vliezen die zeer functioneel zijn tijdens het zwemmen. De ogen, oren en neusgaten liggen bovenop de kop waardoor de krokodil volledig onder water kan blijven, wat weer goed is voor tijdens de jacht. Zijn bepantserde rug functioneert tevens als camouflage wanneer de krokodil onder water ligt.

 

Het reuk zintuig van een krokodil is sterk ontwikkeld en hun ogen zijn ook zodanig ontwikkeld dat ze ’s nachts uitermate scherp kunnen zien. Verder kunnen ze middels een aantal sensoren die zich in de kop bevinden, langs hun krachtige kaken, trillingen waarnemen in het water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEFGEBIED

 

De Nijlkrokodil leeft in grote delen van Afrika, behalve dan in landen langs de Middellandse zee zoals Israël, Tunesië, Algerije Jordanië en Libië.

 

Ze leven voornamelijk in zoet- en brak water gebieden zoals meren, rivieren, moerassen, mangrove moerassen en kustgebieden, bijvoorbeeld aan de kust van West-Afrika.

 

 

VOEDING

 

Krokodillen hebben een uitgebreid dieet. Het zijn opportunistische jagers die alles eten wat op hun pad komt. Dat houd ook mensen in. Hun voornaamste voedselbron bestaat echter uit vis. Andere voor de krokodil zeer smakelijke maaltijden bestaan uit kafferbuffels, zwijnen, zebra’s, antilopen, gnoes en in uitzonderlijke gevallen zelfs leeuwen.

 

Pasgeboren krokodillen eten insecten, maar naarmate ze groter worden eten ze ook graag vis, schildpadden, schelpdieren en kikkers.

 

Wanneer een krokodil eenmaal een prooi tussen zijn sterke kaken vastgepind heeft is het voor het dier echt afgelopen. De krokodil zal zijn prooi het water mee in slepen en het doden door rondom zijn as te draaien totdat het dier dood is gegaan door verstikking. In het Engels wordt dit een ‘death roll’ genoemd.

 

Andere doodsoorzaken van een prooidier kunnen ook zijn wanneer de krokodil het dier het water in sleept en andere hongerige krokodillen zich er ook bovenop werpen waarna het ongelukkige dier aan flarden wordt gescheurd.

 

 

VOORTPLANTING

 

Paring tussen de Nijlkrokodillen geschiedt in Noord-Afrika in juni en juli gedurende het droge seizoen en in Zuid-Afrika gedurende de maanden november – februari in het natte seizoen.

 

Voorafgaande aan de paring vertoont de Nijlkrokodil ‘balts’ gedrag. Balts gedrag wordt toegepast om het vrouwtje te imponeren en hopelijk te verleiden.

 

De paring wordt ingeleid met veel patserig en luidruchtig gedrag. Ze tillen hun bovenlichaam op uit het water en laten hun borst zien en slaan met hun bek op het water. Luid brullen vormt een belangrijke onderdeel van de balts.

 

Soms wijst het vrouwtje het mannetje af, maar wanneer ze dit niet doet volgt er liefkozend gedrag waarbij de hoofden en nekken tegen elkaar worden aan gevleid.

 

Het vrouwtje laat weten dat ze geïnteresseerd is door haar hoofd naar achteren te bewegen en haar rug te krommen. Het paren zelf duurt maar heel kort en wordt een aantal keren herhaald. Mannetjes kunnen met meerdere vrouwtjes tegelijk paren, en soms wel 20 keer op een dag.

 

Eenmaal zwanger zal het vrouwtje haar eieren niet leggen totdat de voor haar eieren noodzakelijke omstandigheden ideaal zijn. Hier kan soms maanden overheen gaan en dan pas graaft ze een holletje om haar eieren in te leggen. Ze legt tussen de 40-80 eieren waarbij geldt dat hoe ouder de krokodil, hoe meer eieren ze uiteindelijk zal leggen.

 

De eieren komen pas na drie maanden uit. Al die tijd liggen de eieren te broeden in temperaturen die gemiddeld rond de 30-32 graden liggen. Gedurende deze tijd zullen het vrouwtje en het mannetje de eieren bewaken.

 

De sekse van de babykrokodillen wordt bepaald door een vast aanhoudende temperatuur gedurende het broeden. Temperaturen onder de 31 graden produceren vrouwtjes en daarboven mannetjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIE TOT DE MENS

 

De Nijlkrokodil wordt verantwoordelijk gehouden voor de meeste doden ter wereld onder de mensenpopulatie. Vooral veel mensen in Tanzania zijn slachtoffer van deze krokodil. Gemiddeld worden er jaarlijks 200 mensen gedood door de Nijlkrokodil.

 

Daarentegen, de krokodil heeft ook genoeg te verduren van mensen. Zo worden hun nesten door hen vernietigd en worden ze gedood voor hun huid en vlees.

 

 

IUCN

 

 

 

 

WERELD VAN DE SAVANNE

 

AFBEELDINGEN

 

MADE WITH WERELD VAN DE SAVANNE © 2017 ALL RIGHTS RESERVED